Transparent pricing.
No hidden fees.

TEFL Trained Teachers, Full English Curriculum & Materials, and Support for Long term Foreign English teachers

Post for free & pay only if you hire (Package 1) Or pay when the teacher arrives (A deposit is required for Packages 2, 3 & 4)

Currency (for comparison only)

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

套餐1

免费招聘

免费注册
免费发布外教招聘
招聘成功仅收取年薪的3%

找优质外教最省钱的方式,可免费发布需求,聘后再付
具体内容请看-套餐对比图

套餐2

外教服务

(启动资金)HK$ 11000

HK$ 3155/月

适合只需英语外教但不需要 MEF 教材和资源的学校。
具体内容请看-套餐对比图
最热门

套餐3

外教+基础教材

(启动资金)HK$ 11000

HK$ 6400/月

MEF外教和基础的 教材以及全方位支持
具体内容请看-套餐对比图

套餐4

外教+全英文课程

(启动资金)HK$ 11000

HK$ 7480/月

全套。MEF外教+ MEF全英文课程套餐
具体内容请看-套餐对比图

套餐1

免费招聘

免费注册
免费发布外教招聘
招聘成功仅收取年薪的3%

找优质外教最省钱的方式,可免费发布需求,聘后再付
具体内容请看-套餐对比图

套餐2

外教服务

(启动资金)NT$ 43800

NT$ 13000/月

适合只需英语外教但不需要 MEF 教材和资源的学校。
具体内容请看-套餐对比图
最热门

套餐3

外教+基础教材

(启动资金)NT$ 43800

NT$ 26000/月

MEF外教和基础的 教材以及全方位支持
具体内容请看-套餐对比图

套餐4

外教+全英文课程

(启动资金)NT$ 43800

NT$ 30450/月

全套。MEF外教+ MEF全英文课程套餐
具体内容请看-套餐对比图

套餐1

免费招聘

免费注册
免费发布外教招聘
招聘成功仅收取年薪的3%

找优质外教最省钱的方式,可免费发布需求,聘后再付
具体内容请看-套餐对比图

套餐2

外教服务

(启动资金)1万元

2950元/月

适合只需英语外教但不需要 MEF 教材和资源的学校。
具体内容请看-套餐对比图
最热门

套餐3

外教+基础教材

(启动资金)1万元

5950元/月

MEF外教和基础的 教材以及全方位支持
具体内容请看-套餐对比图

套餐4

外教+全英文课程

(启动资金)1万元

6950元/月

全套。MEF外教+ MEF全英文课程套餐
具体内容请看-套餐对比图
 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

팩키지1

커리큘럼/교재

₩ 298,533 /월

총 커리큘럼 교재셋트

팩키지2

강사 채용

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 895,597 /월

원어민 강사는 필요하지만 풀 MEF 영어커리큘럼이 필요하지 않으신 분


인기상품

팩키지3

강사 + 기본교재

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 994,112 /월

MEF 원어민 강사와 기본 영어 교수 교재 및 서포트가 필요하신 분


팩키지4

강사 + 풀세트

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 1,194,129 /월

풀 팩케지.

MEF 원어민 강사와 풀 MEF 영어커리큘럼 교재셋트의 통합옵션

팩키지1

커리큘럼/교재

₩ 315,118 /월

총 커리큘럼 교재셋트

팩키지2

강사 채용

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 945,353 /월

원어민 강사는 필요하지만 풀 MEF 영어커리큘럼이 필요하지 않으신 분

 

인기상품

팩키지3

강사 + 기본교재

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 1,049,341 /월

MEF 원어민 강사와 기본 영어 교수 교재 및 서포트가 필요하신 분


팩키지4

강사 + 풀세트

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 1,260,470 /월

풀 팩케지.

MEF 원어민 강사와 풀 MEF 영어커리큘럼 교재셋트의 통합옵션

팩키지1

직접 고용

무료 등록, 게시는 무료이며 교사를 고용하면 연봉의 3%만 지불하십시오

MEF 시스템은 우수한 외국어 영어 교사를 찾는 가장 좋은 방법입니다. 구인 정보를 무료로 게시하고 고용 시에만 지불하십시오

팩키지2

강사 채용

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 249,000 /월

원어민 강사는 필요하지만 풀 MEF 영어커리큘럼이 필요하지 않으신 분


인기상품

팩키지3

강사 + 기본교재

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 499,000 /월

MEF 원어민 강사와 기본 영어 교수 교재 및 서포트가 필요하신 분


팩키지4

강사 + 풀세트

₩1,658,513
(초기비용)

₩ 599,000 /월

풀 팩케지.

MEF 원어민 강사와 풀 MEF 영어커리큘럼 교재셋트의 통합옵션

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

Gói 1

Chỉ Hỗ trợ Chương trình Giảng dạy / Tài liệu

₫ 6,254,280 /Tháng

Một bộ tài liệu giảng dạy đầy đủ với các chủ đề hàng tuần

Gói 2

Giáo viên

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 18,762,840 /Tháng

Đối với các trường cần giáo viên tiếng Anh người nước ngoài nhưng không cần đầy đủ tài liệu và nguồn lực của MEF.

Hot Nhất

Gói 3

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Cơ bản

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 20,826,752 /Tháng

Giáo viên MEF cùng với các tài liệu giảng dạy cơ bản và hỗ trợ đầy đủ.

Gói 4

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Trọn gói

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 25,017,120 /Tháng

Trọn gói.

Giáo viên MEF + Trọn gói Giáo trình tiếng Anh MEF

Gói 1

Chỉ Hỗ trợ Chương trình Giảng dạy / Tài liệu

₫ 6,601,740 /Tháng

Một bộ tài liệu giảng dạy đầy đủ với các chủ đề hàng tuần

Gói 2

Giáo viên

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 19,805,220 /Tháng

Đối với các trường cần giáo viên tiếng Anh người nước ngoài nhưng không cần đầy đủ tài liệu và nguồn lực của MEF.

Hot Nhất

Gói 3

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Cơ bản

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 21,983,794 /Tháng

Giáo viên MEF cùng với các tài liệu giảng dạy cơ bản và hỗ trợ đầy đủ.

Gói 4

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Trọn gói

₫ 34,746,000
(Phí ban đầu)

₫ 26,406,960 /Tháng

Trọn gói.

Giáo viên MEF + Trọn gói Giáo trình tiếng Anh MEF

Gói 1

Tuyển dụng trực tiếp

Đăng ký miễn phí, Miễn phí đăng bài, Phí chỉ là 3% của lương hàng năm nếu bạn tuyển dụng một giáo viên

Hệ thống MEF là cách tốt nhất để tìm giáo viên tiếng Anh nước ngoài xuất sắc, miễn phí đăng bài tuyển dụng, thanh toán chỉ khi bạn tuyển dụng.

Xem biểu đồ so sánh bên dưới

Gói 2

Giáo viên

₫ 34,746,000 (Initial Fee)

₫ 4,999,000 /Tháng

Đối với các trường cần giáo viên tiếng Anh người nước ngoài nhưng không cần đầy đủ tài liệu và nguồn lực của MEF.

Xem biểu đồ so sánh bên dưới

Hot Nhất

Gói 3

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Cơ bản

₫ 34,746,000 (Initial Fee)

₫ 9,999,000 /Tháng

Giáo viên MEF cùng với các tài liệu giảng dạy cơ bản và hỗ trợ đầy đủ.

Xem biểu đồ so sánh bên dưới

Gói 4

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Trọn gói

₫ 34,746,000 (Initial Fee)

₫ 12,999,000 /Tháng

Trọn gói.

Giáo viên MEF + Trọn gói Giáo trình tiếng Anh MEF

Xem biểu đồ so sánh bên dưới

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

8,141 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

24,422 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,108 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

32,562 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

8,593 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

25,614 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

28,614 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

34,371 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็กเกจ 1

จ้างงานโดยตรง

ลงทะเบียนฟรี, โพสต์งานฟรี, ค่าบริการเพียง 3% ของเงินเดือนรายปีเมื่อคุณจ้างครู

ระบบ MEF เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาครูสอนภาษาอังกฤษต่างชาติที่ยอดเยี่ยม โพสต์ประกาศงานฟรี ชำระเงินเฉพาะเมื่อคุณจ้างงาน

ดูตารางเปรียบเทียบด้านล่าง

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

6,999 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด

ดูตารางเปรียบเทียบด้านล่าง

เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

14,999 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

ดูตารางเปรียบเทียบด้านล่าง

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

17,999 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

ดูตารางเปรียบเทียบด้านล่าง

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

Пакет 1

Учебный план/ материалы
(без учителя)

20 590 руб/мес

Полный набор учебных материалов с еженедельными темами

Пакет 2

Учитель

114 389 руб

(первоначальный платеж)

61 770 руб/мес

Для школ, которые нуждаются в иностранном преподавателе, но не нуждаются в полном комплекте учебных материалов MEF
Популярно

Пакет 3

Учитель + Основные
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

68 565 руб/мес

Учитель MEF, основные учебные материалы и полная поддержка.

Пакет 4

Учитель + Все
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

82 360 руб/мес

Полный пакет.
Учитель MEF + полный пакет учебных материалов MEF.

Пакет 1

Учебный план/ материалы
(без учителя)

21 734 руб/мес

Полный набор учебных материалов с еженедельными темами

Пакет 2

Учитель

114 389 руб

(первоначальный платеж)

65 202 руб/мес

Для школ, которые нуждаются в иностранном преподавателе, но не нуждаются в полном комплекте учебных материалов MEF

Популярно

Пакет 3

Учитель + Основные
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

72 374 руб/мес

Учитель MEF, основные учебные материалы и полная поддержка.

Пакет 4

Учитель + Все
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

86 935 руб/мес

Полный пакет.
Учитель MEF + полный пакет учебных материалов MEF.

Пакет 1

Прямое найм

Бесплатная регистрация, бесплатное размещение вакансий. Плата составляет всего 3% от годовой зарплаты при найме преподавателя

Система MEF – лучший способ найти отличного преподавателя английского языка иностранца. Размещение вакансии бесплатно, оплата производится только при найме

Смотрите сравнительную таблицу ниже

Пакет 2

Учитель

114 389 руб

(первоначальный платеж)

18 799 руб/мес

Для школ, которые нуждаются в иностранном преподавателе, но не нуждаются в полном комплекте учебных материалов MEF

Смотрите сравнительную таблицу ниже

Популярно

Пакет 3

Учитель + Основные
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

37 699 руб/мес

Учитель MEF, основные учебные материалы и полная поддержка.

Смотрите сравнительную таблицу ниже

Пакет 4

Учитель + Все
учебные материалы

114 389 руб

(первоначальный платеж)

46 999 руб/мес

Полный пакет.
Учитель MEF + полный пакет учебных материалов MEF.

Смотрите сравнительную таблицу ниже

 • 12 Payments

Package 1

Direct Hiring

Free Registration, Free to Post, The fee is only 3% of the annual salary if you hire a teacher

The MEF system is the best way to find an excellent foreigner English teacher, free to post your job, make payment only if you hire.
See comparison chart below

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$399 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.
See comparison chart below
Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$799 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.
See comparison chart below

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package.
See comparison chart below

 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

Paket 1

Kurikulum/Materi
(Tidak ada guru)

Rp 3.801.533/bln

Materi mengajar lengkap dengan topik mingguan

Paket 2

Guru

Rp 21.116.300
(Biaya awal)

Rp 11.404.598/bln

Untuk sekolah yang memerlukan guru Bahasa Inggris asing tapi tidak memerlukan materi dan sumber daya MEF.

Populer

Paket 3

Guru + Materi Dasar
Materi Mengajar

Rp 21.116.300
(Biaya awal)

Rp 12.659.103/bln

Guru MEF bersama dengan materi mengajar dasar dan dukungan penuh.

Paket 4

Guru + Materi
Mengajar Penuh

Rp 21.116.300
(Biaya awal)

Rp 15.206.130/bln

Paket Lengkap.

Guru MEF + Paket Kurikulum Bahasa Inggris MEF Lengkap

Paket 1

Kurikulum/Materi
(Tidak ada guru)

Rp 4.012.729/bln

Materi mengajar lengkap dengan topik mingguan

Paket 2

Guru

Rp 21.116.300
(Biaya awal)

Rp 12.038.186/bln

Untuk sekolah yang memerlukan guru Bahasa Inggris asing tapi tidak memerlukan materi dan sumber daya MEF.

Populer

Paket 3

Guru + Materi Dasar
Materi Mengajar

Rp 21.116.300
(Biaya awal)

Rp 13.362.387/bln

Guru MEF bersama dengan materi mengajar dasar dan dukungan penuh.

Paket 4

Guru + Materi
Mengajar Penuh

Rp 21.116.300
(Biaya awal)

Rp 16.050.915/bln

Paket Lengkap.

Guru MEF + Paket Kurikulum Bahasa Inggris MEF Lengkap

Paket 1

Perekrutan Langsung

Registrasi Gratis, Gratis untuk Posting, Biaya hanya 3% dari gaji tahunan jika Anda merekrut seorang guru

Sistem MEF adalah cara terbaik untuk menemukan guru bahasa Inggris asing yang sangat baik, gratis untuk memposting penawaran pekerjaan Anda, lakukan pembayaran hanya jika Anda merekrut
Lihat tabel perbandingan di bawah ini

Paket 2

Guru

Rp 21.116.300
(Biaya awal)

Rp 2.999.999/bln

Untuk sekolah yang memerlukan guru Bahasa Inggris asing tapi tidak memerlukan materi dan sumber daya MEF.
Lihat tabel perbandingan di bawah ini
Populer

Paket 3

Guru + Materi Dasar
Materi Mengajar

Rp 21.116.300
(Biaya awal)

Rp 6.999.999/bln

Guru MEF bersama dengan materi mengajar dasar dan dukungan penuh.
Lihat tabel perbandingan di bawah ini

Paket 4

Guru + Materi
Mengajar Penuh

Rp 21.116.300
(Biaya awal)

Rp 6.999.999/bln

Paket Lengkap. Guru MEF + Paket Kurikulum Bahasa Inggris MEF Lengkap
Lihat tabel perbandingan di bawah ini
 • Save 10%
  1 Payment
 • Save 5%
  4 Payments
 • 12 Payments

Pakiet 1

Program nauczania / materiały

1000 zł/m-c

Pełny zestaw materiałów dydaktycznych z cotygodniowymi tematami

Pakiet 2

Nauczyciel

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3004 zł/m-c

Dla szkół, które potrzebują nauczyciela języka obcego, ale nie potrzebują pełnych materiałów i zasobów MEF.

Bestseller

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3334 zł/m-c

Nauczyciel MEF wraz z podstawowymi materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem.

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

4005 zł/m-c

Pełny pakiet.
Nauczyciel MEF + Pełny pakiet materiałów dydaktycznych MEF z języka angielskiego