Przejrzyste ceny.
Bez ukrytych opłat.

Nauczyciele przeszkoleni w zakresie TEFL, pełny program nauczania i materiały z języka angielskiego oraz długoterminowe wsparcie dla zagranicznych nauczycieli języka angielskiego

Ogłoszenie za darmo i płacisz tylko w przypadku zatrudnienia (Pakiet 1)
lub płacisz, gdy nauczyciel przyjdzie (Wymagana jest zaliczka dla Pakietów 2, 3 i 4)

WALUTA (DLA PORÓWNANIA)

 • 12 płatności

Pakiet 1

Bezpośrednie zatrudnienie

Bezpłatna rejestracja, darmowa publikacja ogłoszenia, opłata wynosi tylko 3% rocznej pensji, jeśli zatrudnisz nauczyciela
System MEF to najlepszy sposób na znalezienie doskonałego nauczyciela języka angielskiego, darmowa publikacja ogłoszenia o pracę, płatność tylko w przypadku zatrudnienia
Zobacz poniższą tabelę porównawczą

Pakiet 2

Nauczyciel

5.600 zł

(opłata początkowa)

849 zł/m-c

Dla szkół, które potrzebują nauczyciela języka obcego, ale nie potrzebują pełnych materiałów i zasobów MEF.
Zobacz poniższą tabelę porównawczą
Bestseller

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

1699 zł/m-c

Nauczyciel MEF wraz z podstawowymi materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem.
Zobacz poniższą tabelę porównawczą

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

1999 zł/m-c

Pełny pakiet. Nauczyciel MEF + Pełny pakiet materiałów dydaktycznych MEF z języka angielskiego
Zobacz poniższą tabelę porównawczą
 • 12 płatności

Package 1

Direct Hiring

Free Registration, Free to Post, The fee is only 3% of the annual salary if you hire a teacher

The MEF system is the best way to find an excellent foreigner English teacher, free to post your job, make payment only if you hire.
See comparison chart below

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$399 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.
See comparison chart below
Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$799 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.
See comparison chart below

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package.
See comparison chart below

Porównanie pakietów

 • Zawarte w opłacie początkowej 5.600 zł (od A do C) (Pakiety 2, 3, 4)
 • A) Od wpłaty 5.600 zł, MEF wypłaca nauczycielowi do 3.300 zł na pokrycie kosztów przelotu.
 • B) Szkolenie stacjonarne dla zagranicznych nauczycieli (MEF przeprowadzi szkolenie wstępne trwające 2-3 dni)
 • C) Możliwość udziału zagranicznych nauczycieli w międzynarodowych szkoleniach dla nauczycieli TEFL junior i uzyskanie certyfikatu
 • Rekrutacja nauczycieli
 • Rozmowy kwalifikacyjne z nauczycielami
 • Sprawdzenie referencji
 • Sprawdzanie rejestru karnego
 • Sprawdzanie tytułu licencjata
 • Sprawdzenie stanu zdrowia
 • Prezentacja wideo nauczyciela i zarys profilu
 • Szkolenie TEFL online
 • Ocena końcowa kursu TEFL
 • Certyfikat TEFL
 • Wsparcie w realizacji umowy
 • Wsparcie przy wniosku wizowym
 • Program premiowy dla nauczycieli MEF (Co miesiąc MEF oferuje nauczycielom do 1.600 zł na szkolenia, wzajemną pomoc między zagranicznymi nauczycielami, wsparcie szkoleniowe, itp. dla projektów MEF.)
 • Wizualne źródła nauczania MEF
 • Wsparcie mediów społecznościowych MEF
 • Wsparcie bieżącej komunikacji
 • Koszulka MEF
 • Czapka MEF
 • Podręczniki MEF, w tym Program nauczania MEF S.T.E.A.M. (do 15 podręczników/semestr/nauczyciela do kwoty 1.200 zł)
 • Cotygodniowe tematy
 • Comiesięczne biuletyny
 • Fiszki MEF i alfabet / karty wymowy
 • Karty konwersacji MEF
 • Gra / karty do gry MEF
 • Comiesięczne plakaty z recenzjami MEF
 • Oryginalna cyfrowa płyta MEF CD1
 • Oryginalna cyfrowa płyta MEF CD2
 • Oryginalna cyfrowa płyta MEF CD3
 • Comiesięczna Książka z opowieściami MEF
 • Coroczny spektakl MEF w teatrze
 • Comiesięczna animowana historia MEF
 • Interaktywna nauka dzięki MEF Smart Board
 • Codzienna praca domowa MEF online
 • Naklejki
 • Bezpośrednie zatrudnienie

  • Pakiet 1
 • Nauczyciel

  • Pakiet 2
 • Nauczyciel + Pakiet Podstawowy

  • Pakiet 3
 • Nauczyciel + Pełny pakiet

  • Pakiet 4

Pakiet 1

Bezpośrednie zatrudnienie

Pakiet 2

Nauczyciel

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne