Przejrzyste ceny.
Bez ukrytych opłat.

Nauczyciele przeszkoleni w zakresie TEFL, pełny program nauczania i materiały z języka angielskiego oraz długoterminowe wsparcie dla zagranicznych nauczycieli języka angielskiego

Płatność po przybyciu nauczyciela. Wybierz MEF!

WALUTA (DLA PORÓWNANIA)

Zakres płatności / rok

 • rabat 10%
  1 płatność/rok
 • rabat 5%
  4 płatności/rok
 • 12 płatności

Pakiet 1

Program nauczania / materiały

1000 zł/m-c

Pełny zestaw materiałów dydaktycznych z cotygodniowymi tematami

Pakiet 2

Nauczyciel

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3004 zł/m-c

Dla szkół, które potrzebują nauczyciela języka obcego, ale nie potrzebują pełnych materiałów i zasobów MEF.

Bestseller

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3334 zł/m-c

Nauczyciel MEF wraz z podstawowymi materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem.

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

4005 zł/m-c

Pełny pakiet.
Nauczyciel MEF + Pełny pakiet materiałów dydaktycznych MEF z języka angielskiego

Pakiet 1

Program nauczania / materiały

1057 zł/m-c

Pełny zestaw materiałów dydaktycznych z cotygodniowymi tematami

Pakiet 2

Nauczyciel

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3171 zł/m-c

Dla szkół, które potrzebują nauczyciela języka obcego, ale nie potrzebują pełnych materiałów i zasobów MEF.

Bestseller

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3520 zł/m-c

Nauczyciel MEF wraz z podstawowymi materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem.

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

4228 zł/m-c

Pełny pakiet.
Nauczyciel MEF + Pełny pakiet materiałów dydaktycznych MEF z języka angielskiego

Pakiet 1

Program nauczania / materiały

1113 zł/m-c

Pełny zestaw materiałów dydaktycznych z cotygodniowymi tematami

Pakiet 2

Nauczyciel

5.600 zł

(opłata początkowa)

3338 zł/m-c

Dla szkół, które potrzebują nauczyciela języka obcego, ale nie potrzebują pełnych materiałów i zasobów MEF.

Bestseller

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3705 zł/m-c

Nauczyciel MEF wraz z podstawowymi materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem.

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

4450 zł/m-c

Pełny pakiet.
Nauczyciel MEF + Pełny pakiet materiałów dydaktycznych MEF z języka angielskiego

 • rabat 10%
  1 płatność/rok
 • rabat 5%
  4 płatności/rok
 • 12 płatności

Package 1

Curriculum/Material Only

$270 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$810 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$899 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1080 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$285 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$855 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,140 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$300 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$900 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$999 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,200 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Porównanie pakietów

 • Zawarte w opłacie początkowej 5.600 zł (od A do E)
 • A) Od wpłaty 5.600 zł, MEF wypłaca nauczycielowi do 3.300 zł na pokrycie kosztów przelotu.
 • B) Szkolenie stacjonarne dla zagranicznych nauczycieli (MEF przeprowadzi szkolenie wstępne trwające 2-3 dni)
 • C) Możliwość udziału zagranicznych nauczycieli w międzynarodowych szkoleniach dla nauczycieli TEFL junior i uzyskanie certyfikatu
 • D) Opłaty za zakwaterowanie w hotelu ponoszone przez zagranicznych nauczycieli, którzy muszą uczestniczyć w szkoleniach w różnych miastach (w razie potrzeby)
 • E) Koszty krajowego transportu nauczyciela na szkolenia/podróże służbowe między miastami (w razie potrzeby)
 • Rekrutacja nauczycieli
 • Rozmowy kwalifikacyjne z nauczycielami
 • Sprawdzenie referencji
 • Sprawdzanie rejestru karnego
 • Sprawdzanie tytułu licencjata
 • Sprawdzenie stanu zdrowia
 • Prezentacja wideo nauczyciela i zarys profilu
 • Szkolenie TEFL online
 • Ocena końcowa kursu TEFL
 • Certyfikat TEFL
 • Wsparcie w realizacji umowy
 • Wsparcie przy wniosku wizowym
 • Program premiowy dla nauczycieli MEF (Co miesiąc MEF oferuje nauczycielom do 1.600 zł na szkolenia, wzajemną pomoc między zagranicznymi nauczycielami, wsparcie szkoleniowe, itp. dla projektów MEF.)
 • Wizualne źródła nauczania MEF
 • Wsparcie mediów społecznościowych MEF
 • Przeglądanie comiesięcznych filmów nauczycieli
 • Wsparcie bieżącej komunikacji
 • Koszulka MEF
 • Kurtka MEF
 • Czapka MEF
 • Logo MEF do naprasowania (na mundurek szkolny)
 • Podręczniki MEF, w tym Program nauczania MEF S.T.E.A.M. (do 15 podręczników/semestr/nauczyciela do kwoty 1.200 zł)
 • Cotygodniowe tematy
 • Comiesięczne biuletyny
 • Fiszki MEF i alfabet / karty wymowy
 • Karty konwersacji MEF
 • Gra / karty do gry MEF
 • Comiesięczne plakaty z recenzjami MEF
 • Oryginalna cyfrowa płyta MEF CD1
 • Oryginalna cyfrowa płyta MEF CD2
 • Oryginalna cyfrowa płyta MEF CD3
 • Comiesięczna Książka z opowieściami MEF
 • Coroczny spektakl MEF w teatrze
 • Comiesięczna animowana historia MEF
 • Interaktywna nauka dzięki MEF Smart Board
 • Codzienna praca domowa MEF online
 • Naklejki
 • Program nauczania
  /materiały

  • Pakiet 1
 • Nauczyciel

  • Pakiet 2
 • Nauczyciel + Pakiet Podstawowy

  • Pakiet 3
 • Nauczyciel + Pełny pakiet

  • Pakiet 4

Pakiet 1

Program nauczania/
materiały (Bez nauczyciela)

Pakiet 2

Nauczyciel

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne
Dziękujemy za zainteresowanie zamówieniem materiałów MEF.

Zamówienia z materiałami są wysyłane przed rozpoczęciem każdego semestru.

Czy na pewno nie potrzebujesz nauczyciela?

Pakiet 2

Nauczyciel

  Platinum
  Wybierz najlepszą ofertę dla swojej szkoły.
  Opcja Platinum oznacza, że masz więcej nauczycieli do wyboru, ponieważ wysyłamy więcej filmów, profili i informacji o nauczycielach MEF, którzy preferują Twoją szkołę.
  Gold
  Członkowie Gold wpłacają całkowicie zwrotny depozyt w wysokości 700 zł.
  Wybierz tę opcję, aby uzyskać najbardziej opłacalną promocję.
  Silver
  Zapłać później w momencie wyboru nauczyciela.
  Depozyt w wysokości 1.800 zł będzie wymagany później, kiedy potwierdzisz chęć zatrudnienia nauczyciela. Dzięki opcji Silver nauczyciele nadal mogą widzieć Twoją szkołę i nadal możesz spodziewać się doskonałego nauczyciela MEF.

  Pakiet 3

  Nauczyciel + Podstawowe
  materiały dydaktyczne

   Platinum
   Wybierz najlepszą ofertę dla swojej szkoły.
   Opcja Platinum oznacza, że masz więcej nauczycieli do wyboru, ponieważ wysyłamy więcej filmów, profili i informacji o nauczycielach MEF, którzy preferują Twoją szkołę.
   Gold
   Członkowie Gold wpłacają całkowicie zwrotny depozyt w wysokości 700 zł.
   Wybierz tę opcję, aby uzyskać najbardziej opłacalną promocję.
   Silver
   Zapłać później w momencie wyboru nauczyciela.
   Depozyt w wysokości 1.800 zł będzie wymagany później, kiedy potwierdzisz chęć zatrudnienia nauczyciela. Dzięki opcji Silver nauczyciele nadal mogą widzieć Twoją szkołę i nadal możesz spodziewać się doskonałego nauczyciela MEF.

   Pakiet 4

   Nauczyciel + Pełne
   materiały dydaktyczne

    Platinum
    Wybierz najlepszą ofertę dla swojej szkoły.
    Opcja Platinum oznacza, że masz więcej nauczycieli do wyboru, ponieważ wysyłamy więcej filmów, profili i informacji o nauczycielach MEF, którzy preferują Twoją szkołę.
    Gold
    Członkowie Gold wpłacają całkowicie zwrotny depozyt w wysokości 700 zł.
    Wybierz tę opcję, aby uzyskać najbardziej opłacalną promocję.
    Silver
    Zapłać później w momencie wyboru nauczyciela.
    UDepozyt w wysokości 1.800 zł będzie wymagany później, kiedy potwierdzisz chęć zatrudnienia nauczyciela. Dzięki opcji Silver nauczyciele nadal mogą widzieć Twoją szkołę i nadal możesz spodziewać się doskonałego nauczyciela MEF.

    Thank you for your interest in ordering the MEF Materials.

    Material only orders are sent out before each semester.

    Are you sure you do not need a teacher?

    Package 2

    Teacher

     Platinum
     Get started with your school being the most promoted.
     The Platinum option means that you have more teachers to choose as we send more videos, profiles and information on the professional MEF teachers that prefer your school.
     Gold
     Gold members pay a completely refundable deposit of US$200.
     Choose this option for the most economical promotion.
     Silver
     Pay later when choosing the teacher.
     US$500 deposit will be required later when you confirm your teacher. With the Silver option, teachers are still able to see your school and you can still expect an excellent MEF teacher.

     Package 3

     Teacher +
     Basic Teaching Materials

      Platinum
      Get started with your school being the most promoted.
      The Platinum option means that you have more teachers to choose as we send more videos, profiles and information on the professional MEF teachers that prefer your school.
      Gold
      Gold members pay a completely refundable deposit of US$200.
      Choose this option for the most economical promotion.
      Silver
      Pay later when choosing the teacher.
      US$500 deposit will be required later when you confirm your teacher. With the Silver option, teachers are still able to see your school and you can still expect an excellent MEF teacher.

      Package 4

      Teacher +
      Full Teaching Materials

       Platinum
       Get started with your school being the most promoted.
       The Platinum option means that you have more teachers to choose as we send more videos, profiles and information on the professional MEF teachers that prefer your school.
       Gold
       Gold members pay a completely refundable deposit of US$200.
       Choose this option for the most economical promotion.
       Silver
       Pay later when choosing the teacher.
       US$500 deposit will be required later when you confirm your teacher. With the Silver option, teachers are still able to see your school and you can still expect an excellent MEF teacher.
       Dziękujemy za wybranie MEF!

       Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.

       Zaczniemy gromadzić potencjalnych nauczycieli do Twojej szkoły i wkrótce skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić Twojego nauczyciela.
       Thank you for choosing MEF!

       We have received your selection.

       We will start to gather potential teachers for your school and contact you soon to confirm your teacher.