Przejrzyste ceny.
Bez ukrytych opłat.

Nauczyciele przeszkoleni w zakresie TEFL, pełny program nauczania i materiały z języka angielskiego oraz wsparcie dla długoterminowych zagranicznych nauczycieli języka angielskiego

Płatność po przybyciu nauczyciela. Wybierz MEF!

Currency (for comparison only)

Liczba płatności rocznie

 • rabat 10%
  1 płatność/rok
 • rabat 5%
  4 płatności/rok
 • 12 płatności

Pakiet 1

Program nauczania / materiały

1000 zł/m-c

Pełny zestaw materiałów dydaktycznych z cotygodniowymi tematami

Pakiet 2

Nauczyciel

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3004 zł/m-c

Dla szkół, które potrzebują nauczyciela języka obcego, ale nie potrzebują pełnych materiałów i zasobów MEF.

Bestseller

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3334 zł/m-c

Nauczyciel MEF wraz z podstawowymi materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem.

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

4005 zł/m-c

Pełny pakiet.
Nauczyciel MEF + Pełny pakiet materiałów dydaktycznych MEF z języka angielskiego

Pakiet 1

Program nauczania / materiały

1057 zł/m-c

Pełny zestaw materiałów dydaktycznych z cotygodniowymi tematami

Pakiet 2

Nauczyciel

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3171 zł/m-c

Dla szkół, które potrzebują nauczyciela języka obcego, ale nie potrzebują pełnych materiałów i zasobów MEF.

Bestseller

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3520 zł/m-c

Nauczyciel MEF wraz z podstawowymi materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem.

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

4228 zł/m-c

Pełny pakiet.
Nauczyciel MEF + Pełny pakiet materiałów dydaktycznych MEF z języka angielskiego

Pakiet 1

Program nauczania / materiały

1113 zł/m-c

Pełny zestaw materiałów dydaktycznych z cotygodniowymi tematami

Pakiet 2

Nauczyciel

5.600 zł

(opłata początkowa)

3338 zł/m-c

Dla szkół, które potrzebują nauczyciela języka obcego, ale nie potrzebują pełnych materiałów i zasobów MEF.

Bestseller

Pakiet 3

Nauczyciel + Podstawowe
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

3705 zł/m-c

Nauczyciel MEF wraz z podstawowymi materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem.

Pakiet 4

Nauczyciel + Pełne
materiały dydaktyczne

5.600 zł​

(opłata początkowa)

4450 zł/m-c

Pełny pakiet.
Nauczyciel MEF + Pełny pakiet materiałów dydaktycznych MEF z języka angielskiego

 • rabat 10%
  1 płatność/rok
 • rabat 5%
  4 płatności/rok
 • 12 płatności

Package 1

Curriculum/Material Only

$270 /m

A full set of teaching materals with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$810 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$899 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1080 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$285 /m

A full set of teaching materals with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$855 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,140 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package