ราคาที่โปร่งใส
ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

ครูที่ผ่านการฝึกอบรม TEFL หลักสูตรและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบและการสนับสนุนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติในระยะยาว

ชำระเงินหลังจากครูมาถึง เลือก MEF!

สกุลเงิน (สำหรับการเปรียบเทียบเท่านั้น)

จำนวนการชำระเงินต่อป

 • ประหยัด 10%
  ชำระ 1 ครั้ง / ปี
 • ประหยัด 5%
  ชำระ 4 ครั้ง / ปี
 • ชำระ 12 ครั้ง

แพ็คเกจ1

หลักสูตร / สื่อเท่านั้น

8,141 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็คเกจ2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

24,422 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและทรัพยากรของ MEF ทั้งหมด

เป็นที่นิยม

แพ็คเกจ3

ครู + พื้นฐานสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,108 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็คเกจ4

ครู+เต็มสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

32,562 บาท / เดือน

แพ็คเกจเต็ม ครู MEF + แพ็คเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็คเกจ1

หลักสูตร / สื่อเท่านั้น

8,593 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็คเกจ2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

25,614 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและทรัพยากรของ MEF ทั้งหมด

เป็นที่นิยม

แพ็คเกจ3

ครู + พื้นฐานสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

28,614 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็คเกจ4

ครู+เต็มสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

34,371 บาท / เดือน

แพ็คเกจเต็ม ครู MEF + แพ็คเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็คเกจ1

หลักสูตร / สื่อเท่านั้น

9,045 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็คเกจ2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,135 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและทรัพยากรของ MEF ทั้งหมด

เป็นที่นิยม

แพ็คเกจ3

ครู + พื้นฐานสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

30,120 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็คเกจ4

ครู+เต็มสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

36,180 บาท / เดือน

แพ็คเกจเต็ม ครู MEF + แพ็คเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

 • ประหยัด 10%
  ชำระ 1 ครั้ง / ปี
 • ประหยัด 5%
  ชำระ 4 ครั้ง / ปี
 • ชำระ 12 ครั้ง

Package 1

Curriculum/Material Only

$270 /m

A full set of teaching materals with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$810 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$899 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1080 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$285 /m

A full set of teaching materals with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$855 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,140 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$300 /m

A full set of teaching materals with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$900 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$999 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,200 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

จำนวนการชำระเงินต่อป

 • 1 การชำระเงิน
 • 4 การชำระเงิน
 • 12 การชำระเงิน

แพ็คเกจ1

หลักสูตร / สื่อเท่านั้น

8,141 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็คเกจ2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

24,422 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและทรัพยากรของ MEF ทั้งหมด

เป็นที่นิยม

แพ็คเกจ3

ครู + พื้นฐานสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,108 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็คเกจ4

ครู+เต็มสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

32,562 บาท / เดือน

แพ็คเกจเต็ม ครู MEF + แพ็คเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็คเกจ1

หลักสูตร / สื่อเท่านั้น

8,593 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็คเกจ2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

25,614 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและทรัพยากรของ MEF ทั้งหมด

เป็นที่นิยม

แพ็คเกจ3

ครู + พื้นฐานสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

28,614 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็คเกจ4

ครู+เต็มสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

34,371 บาท / เดือน

แพ็คเกจเต็ม ครู MEF + แพ็คเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็คเกจ1

หลักสูตร / สื่อเท่านั้น

9,045 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็คเกจ2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,135 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและทรัพยากรของ MEF ทั้งหมด

เป็นที่นิยม

แพ็คเกจ3

ครู + พื้นฐานสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

30,120 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็คเกจ4

ครู+เต็มสื่อการสอน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

36,180 บาท / เดือน

แพ็คเกจเต็ม ครู MEF + แพ็คเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

 • 1 Payment
 • 4 Payments
 • 12 Payments

Package 1

Curriculum/Material Only

$270 /m

A full set of teaching materals with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$810 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$899 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1080 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$285 /m

A full set of teaching materals with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$855 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,140 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$285 /m

A full set of teaching materals with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$855 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,140 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

เปรียบเทียบแพ็คเกจ

 • รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 45,240 บาท (A ถึง E)
 • A) จากการจ่ายเงิน 45,240 บาท MEF จะจ่ายให้ครูมากถึง 25,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบิน
 • B) การฝึกอบรมนอกสถานที่สำหรับครูชาวต่างชาติ (MEF จะดำเนินการฝึกอบรมปฐมนิเทศเป็นเวลา 2-3 วัน)
 • C) จัดให้มีครูชาวต่างชาติเข้าร่วมการฝึกอบรมครูนานาชาติ TEFL กลุ่มจูเนียร์และรับใบรับรอง
 • D) ค่าที่พักโรงแรมที่เกิดขึ้นโดยครูชาวต่างชาติที่ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมในเมืองต่างๆ (เมื่อจำเป็น)
 • E) ค่าขนส่งภายในประเทศของครูสำหรับการฝึกอบรม/การเดินทางเพื่อธุรกิจระหว่างเมือง (เมื่อจำเป็น)
 • การรับสมัครครู
 • การสัมภาษณ์ครู
 • การตรวจสอบบุคคลอ้างอิง
 • การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 • การตรวจสอบงบสุขภาพ
 • วิดีโอแนะนำครูและโครงร่างโปรไฟล์
 • การฝึกอบรม TEFL ออนไลน์
 • การทำเครื่องหมายการมอบหมายขั้นสุดท้ายของหลักสูตร TEFL
 • ใบรับรอง TEFL
 • การสนับสนุนการประมวลผลสัญญา
 • การสนับสนุนการขอวีซ่า
 • โปรแกรมโบนัสจูงใจของครู MEF (ในแต่ละเดือน MEF เสนอโบนัสให้ครูมากถึง 13,500 บาท สำหรับการพัฒนาหลักสูตร การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูต่างชาติ การสนับสนุน การฝึกอบรม ฯลฯ สำหรับโครงการ MEF)
 • MEF แหล่งการสอน Visual
 • การสนับสนุนสื่อสังคม MEF
 • รีวิววิดีโอครูรายเดือน
 • การสนับสนุนด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
 • เสื้อยืด MEF
 • แจ็คเกต MEF
 • หมวก MEF
 • โลโก้เหล็ก MEF (สำหรับเครื่องแบบโรงเรียน)
 • หนังสือเรียน MEF รวมถึงหลักสูตร MEF S.T.E.A.M. (มากถึง 15 เล่ม/ภาคการศึกษา/ครู รวมมูลค่า 9000 บาท)
 • หัวข้อประจำสัปดาห์
 • จดหมายข่าวรายเดือน
 • บัตรคำและตัวอักษร MEF / บัตรฝึกออกเสียง
 • บัตรการสนทนา MEF
 • เกม MEF / ไพ่
 • โปสเตอร์รีวิว MEF รายเดือน
 • ดิจิทัลซีดี1 ต้นฉบับของ MEF
 • ดิจิทัลซีดี2 ต้นฉบับของ MEF
 • ดิจิทัลซีดี3 ต้นฉบับของ MEF
 • หนังสือนิทาน MEF รายเดือน
 • รวมถึงการแสดงละครประจำปีของ MEF
 • เรื่องราวเคลื่อนไหวได้ MEF รายเดือน
 • การเรียนรู้แบบโต้ตอบ MEF Smart Board
 • MEF การบ้านออนไลน์รายวัน
 • สติกเกอร์
 • หลักสูตร /
  สื่อเท่านั้น

  • แพ็คเกจ 1
 • ครู

  • แพ็คเกจ 2
 • ครู+พื้นฐานสื่อการสอน

  • แพ็คเกจ 3
 • ครู+เต็ม
  สื่อการสอน

  • แพ็คเกจ 4

แพ็คเกจ1

หลักสูตร /
สื่อเท่านั้น

แพ็คเกจ2

ครู

แพ็คเกจ3

ครู + พื้นฐาน
สื่อการสอน

แพ็คเกจ4

ครู+เต็ม
สื่อการสอน
×

Table of Contents

ขอบคุณที่สนใจสั่งซื้อสื่อการสอน MEF

คำสั่งซื้อเฉพาะสื่อการสอนจะถูกส่งออกไปก่อนแต่ละภาคการศึกษา

แน่ใจหรอว่าคุณไม่ต้องการครู

แพ็คเกจ2

ครู

  แพลตินัม
  เริ่มต้นด้วยการที่โรงเรียนของคุณได้รับการส่งเสริมมากที่สุด
  ตัวเลือกแพลตินัมหมายความว่าคุณมีครูให้เลือกมากขึ้น เนื่องจากเราจะส่งวิดีโอ โปรไฟล์และข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับครู MEF มืออาชีพที่ชอบโรงเรียนของคุณ
  โกลด์
  สมาชิกระดับโกลด์จ่ายเงินมัดจำ 6000 บาท
  เลือกตัวเลือกนี้สำหรับโปรโมชั่นที่ประหยัดที่สุด
  ซิลเวอร์
  ชำระเงินหลังจากเลือกคร
  ต้องวางเงินมัดจำภายหลัง 15000 บาทเมื่อคุณยืนยันครูของคุณ ด้วยตัวเลือกระดับซิลเวอร์ ครูจะยังคงเห็นโรงเรียนของคุณและคุณยังสามารถคาดหวังว่าจะได้ครู MEF ที่ยอดเยี่ยมได้

  แพ็คเกจ3

  ครู + พื้นฐานสื่อการสอน

   แพลตินัม
   เริ่มต้นด้วยการที่โรงเรียนของคุณได้รับการส่งเสริมมากที่สุด
   ตัวเลือกแพลตินัมหมายความว่าคุณมีครูให้เลือกมากขึ้น เนื่องจากเราจะส่งวิดีโอ โปรไฟล์และข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับครู MEF มืออาชีพที่ชอบโรงเรียนของคุณ
   โกลด์
   สมาชิกระดับโกลด์จ่ายเงินมัดจำ 6000 บาท
   เลือกตัวเลือกนี้สำหรับโปรโมชั่นที่ประหยัดที่สุด
   ซิลเวอร์
   ชำระเงินหลังจากเลือกคร
   ต้องวางเงินมัดจำภายหลัง 15000 บาทเมื่อคุณยืนยันครูของคุณ ด้วยตัวเลือกระดับซิลเวอร์ ครูจะยังคงเห็นโรงเรียนของคุณและคุณยังสามารถคาดหวังว่าจะได้ครู MEF ที่ยอดเยี่ยมได้

   แพ็คเกจ4

   ครู+เต็มสื่อการสอน