ราคาที่โปร่งใส
ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

ครูที่ผ่านการฝึกอบรม TEFL หลักสูตรและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบและการสนับสนุนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติในระยะยาว

ชำระเงินเมื่อครูมาถึง เลือก MEF!

สกุลเงิน (สำหรับการเปรียบเทียบเท่านั้น)

การชำระเงินต่อปี

 • ประหยัด 10%
  ชำระ 1 ครั้ง / ปี
 • ประหยัด 5%
  ชำระ 4 ครั้ง / ปี
 • ชำระ 12 ครั้ง

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

8,141 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

24,422 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,108 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

32,562 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

8,593 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

25,614 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

28,614 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

34,371 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

9,045 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,135 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

30,120 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

36,180 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ
 • ประหยัด 10%
  ชำระ 1 ครั้ง / ปี
 • ประหยัด 5%
  ชำระ 4 ครั้ง / ปี
 • ชำระ 12 ครั้ง

Package 1

Curriculum/Material Only

$270 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$810 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$899 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1080 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$285 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$855 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,140 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$300 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$900 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$999 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,200 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

จำนวนการชำระเงินต่อป

 • 1 การชำระเงิน
 • 4 การชำระเงิน
 • 12 การชำระเงิน

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

8,141 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

24,422 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,108 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

32,562 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

8,593 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

25,614 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

28,614 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

34,371 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /

สื่ออย่างเดียว

9,045 บาท / เดือน

สื่อการสอนครบชุดพร้อมหัวข้อรายสัปดาห์

แพ็กเกจ 2

ครู

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

27,135 บาท / เดือน

สำหรับโรงเรียนที่ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ แต่ไม่ต้องการสื่อและสารสนเทศของ MEF ทั้งหมด
เป็นที่นิยม

แพ็กเกจ 3

ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

30,120 บาท / เดือน

ครู MEF พร้อมสื่อการสอนพื้นฐานและการสนับสนุนอย่างเต็มที่

แพ็กเกจ 4

ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

45,240 บาท
(ค่าธรรมเนียมเบื้องต้น)

36,180 บาท / เดือน

แพ็กเกจเต็ม ครู MEF + แพ็กเกจหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEF เต็มรูปแบบ
 • 1 Payment
 • 4 Payments
 • 12 Payments

Package 1

Curriculum/Material Only

$270 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$810 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$899 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1080 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$285 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$855 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,140 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

Package 1

Curriculum/Material Only

$285 /m

A full set of teaching materials with weekly topics

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$855 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.

Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$1,140 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package

เปรียบเทียบแพ็คเกจ

 • รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 45,240 บาท (A ถึง E)
 • A) จากการชำระเงิน 45,240 บาท MEF จะจ่ายให้ครูมากถึง 25,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่าเที่ยวบิน
 • B) การฝึกอบรมนอกสถานที่สำหรับครูชาวต่างชาติ (MEF จะดำเนินการฝึกอบรมปฐมนิเทศเป็นเวลา 2-3 วัน)
 • C) จัดให้มีครูชาวต่างชาติเข้าร่วมการฝึกอบรมครูนานาชาติ TEFL กลุ่มจูเนียร์และรับใบรับรอง
 • D) ค่าที่พักโรงแรมสำหรับครูชาวต่างชาติที่ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมในเมืองต่างๆ (เมื่อจำเป็น)
 • E) ค่าโดยสารภายในประเทศของครูสำหรับการฝึกอบรม/การเดินทางเพื่อธุรกิจระหว่างเมือง (เมื่อจำเป็น)
 • การรับสมัครครู
 • การสัมภาษณ์ครู
 • การตรวจสอบบุคคลอ้างอิง
 • การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 • การตรวจสอบงบสุขภาพ
 • วิดีโอแนะนำครูและโครงร่างโปรไฟล์
 • การฝึกอบรม TEFL ออนไลน์
 • การทำเครื่องหมายการมอบหมายขั้นสุดท้ายของหลักสูตร TEFL
 • ใบรับรอง TEFL
 • การสนับสนุนการประมวลผลสัญญา
 • การช่วยเหลือเรื่องขอวีซ่า
 • โปรแกรมโบนัสจูงใจของครู MEF (ในแต่ละเดือน MEF เสนอโบนัสให้ครูมากถึง 13,500 บาท สำหรับการพัฒนาหลักสูตร การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูต่างชาติ การสนับสนุน การฝึกอบรม ฯลฯ สำหรับโครงการ MEF)
 • สื่อสารสนเทศด้วยรูปภาพ MEF
 • การสนับสนุนสื่อสังคม MEF
 • รีวิววิดีโอครูรายเดือน
 • การสนับสนุนด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
 • เสื้อยืด MEF
 • แจ็คเกต MEF
 • หมวก MEF
 • โลโก้เหล็ก MEF (สำหรับเครื่องแบบโรงเรียน)
 • หนังสือเรียน MEF รวมถึงหลักสูตร MEF S.T.E.A.M. (มากถึง 15 เล่ม/ภาคการศึกษา/ครู รวมมูลค่า 9000 บาท)
 • หัวข้อประจำสัปดาห์
 • จดหมายข่าวรายเดือน
 • บัตรคำและตัวอักษร MEF / บัตรฝึกออกเสียง
 • บัตรการสนทนา MEF
 • เกม MEF / ไพ่
 • โปสเตอร์รีวิว MEF รายเดือน
 • ดิจิทัลซีดี1 ต้นฉบับของ MEF
 • ดิจิทัลซีดี2 ต้นฉบับของ MEF
 • ดิจิทัลซีดี3 ต้นฉบับของ MEF
 • หนังสือนิทาน MEF รายเดือน
 • รวมถึงการแสดงละครประจำปีของ MEF
 • นิทานภาพเคลื่อนไหว MEF รายเดือน
 • การเรียนรู้แบบโต้ตอบ MEF Smart Board
 • MEF การบ้านออนไลน์รายวัน
 • สติกเกอร์
 • หลักสูตร /
  สื่ออย่างเดียว

  • แพ็กเกจ 1
 • ครู

  • แพ็กเกจ 2
 • ครู+สื่อการสอนพื้นฐาน

  • แพ็กเกจ 3
 • ครู+สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

  • แพ็กเกจ 4

แพ็กเกจ 1

หลักสูตร /
สื่อเท่านั้น

แพ็กเกจ 2

ครู

แพ็กเกจ 3

ครู+
สื่อการสอนพื้นฐาน

แพ็กเกจ 4

ครู+
สื่อการสอนเต็มรูปแบบ
ขอบคุณที่สนใจสั่งซื้อสื่อการสอน MEF

คำสั่งซื้อเฉพาะสื่อการสอนจะถูกส่งออกไปก่อนแต่ละภาคการศึกษา

คุณแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ต้องการครู

แพ็กเกจ 2

ครู

  แพลทินั่ม
  เริ่มด้วยการที่โรงเรียนของคุณจะได้รับการส่งเสริมที่มากที่สุด
  ตัวเลือกแบบแพลทินั่มหมายถึงคุณจะมีครูให้เลือกตามที่ส่งไปในวิดีโอ โปรไฟล์และข้อมูลของครู MEF มืออาชีพที่สนใจโรงเรียนของคุณ
  โกลด์
  สมาชิกระดับโกลด์จ่ายเงินมัดจำ 6000 บาท
  เลือกตัวเลือกนี้สำหรับโปรโมชั่นที่ประหยัดที่สุด
  ซิลเวอร์
  ชำระเงินเมื่อเลือกครูแล้ว
  ต้องวางเงินมัดจำภายหลัง 15000 บาทเมื่อคุณยืนยันครูของคุณ ด้วยตัวเลือกระดับซิลเวอร์ ครูจะยังคงเห็นโรงเรียนของคุณและคุณยังสามารถคาดหวังว่าจะได้ครู MEF ที่ยอดเยี่ยมได้

  แพ็กเกจ 3

  ครู + สื่อการสอนพื้นฐาน

   แพลทินั่ม
   เริ่มด้วยการที่โรงเรียนของคุณจะได้รับการส่งเสริมที่มากที่สุด
   ตัวเลือกแบบแพลทินั่มหมายถึงคุณจะมีครูให้เลือกตามที่ส่งไปในวิดีโอ โปรไฟล์และข้อมูลของครู MEF มืออาชีพที่สนใจโรงเรียนของคุณ
   โกลด์
   สมาชิกระดับโกลด์จ่ายเงินมัดจำ 6000 บาท
   เลือกตัวเลือกนี้สำหรับโปรโมชั่นที่ประหยัดที่สุด
   ซิลเวอร์
   ชำระเงินเมื่อเลือกครูแล้ว
   ต้องวางเงินมัดจำภายหลัง 15000 บาทเมื่อคุณยืนยันครูของคุณ ด้วยตัวเลือกระดับซิลเวอร์ ครูจะยังคงเห็นโรงเรียนของคุณและคุณยังสามารถคาดหวังว่าจะได้ครู MEF ที่ยอดเยี่ยมได้

   แพ็คเกจ 4

   ครู + สื่อการสอนเต็มรูปแบบ

    แพลทินั่ม
    เริ่มด้วยการที่โรงเรียนของคุณจะได้รับการส่งเสริมที่มากที่สุด
    ตัวเลือกแบบแพลทินั่มหมายถึงคุณจะมีครูให้เลือกตามที่ส่งไปในวิดีโอ โปรไฟล์และข้อมูลของครู MEF มืออาชีพที่สนใจโรงเรียนของคุณ
    โกลด์
    สมาชิกระดับโกลด์จ่ายเงินมัดจำ 6000 บาท
    เลือกตัวเลือกนี้สำหรับโปรโมชั่นที่ประหยัดที่สุด
    ซิลเวอร์
    ชำระเงินเมื่อเลือกครูแล้ว
    ต้องวางเงินมัดจำภายหลัง 15000 บาทเมื่อคุณยืนยันครูของคุณ ด้วยตัวเลือกระดับซิลเวอร์ ครูจะยังคงเห็นโรงเรียนของคุณและคุณยังสามารถคาดหวังว่าจะได้ครู MEF ที่ยอดเยี่ยมได้

    Thank you for your interest in ordering the MEF Materials.

    Material only orders are sent out before each semester.

    Are you sure you do not need a teacher?

    Package 2

    Teacher

     Platinum
     Get started with your school being the most promoted.
     The Platinum option means that you have more teachers to choose as we send more videos, profiles and information on the professional MEF teachers that prefer your school.
     Gold
     Gold members pay a completely refundable deposit of US$200.
     Choose this option for the most economical promotion.
     Silver
     Pay later when choosing the teacher.
     US$500 deposit will be required later when you confirm your teacher. With the Silver option, teachers are still able to see your school and you can still expect an excellent MEF teacher.

     Package 3

     Teacher +
     Basic Teaching Materials

      Platinum
      Get started with your school being the most promoted.
      The Platinum option means that you have more teachers to choose as we send more videos, profiles and information on the professional MEF teachers that prefer your school.
      Gold
      Gold members pay a completely refundable deposit of US$200.
      Choose this option for the most economical promotion.
      Silver
      Pay later when choosing the teacher.
      US$500 deposit will be required later when you confirm your teacher. With the Silver option, teachers are still able to see your school and you can still expect an excellent MEF teacher.

      Package 4

      Teacher +
      Full Teaching Materials

       Platinum
       Get started with your school being the most promoted.
       The Platinum option means that you have more teachers to choose as we send more videos, profiles and information on the professional MEF teachers that prefer your school.
       Gold
       Gold members pay a completely refundable deposit of US$200.
       Choose this option for the most economical promotion.
       Silver
       Pay later when choosing the teacher.
       US$500 deposit will be required later when you confirm your teacher. With the Silver option, teachers are still able to see your school and you can still expect an excellent MEF teacher.
       ขอบคุณที่เลือก MEF!

       เราได้รับการคัดเลือกจากคุณแล้ว

       เราจะเริ่มรวบรวมครูที่มีศักยภาพสำหรับโรงเรียนของคุณและติดต่อคุณโดยเร็วเพื่อยืนยันครูของคุณ
       Thank you for choosing MEF!

       We have received your selection.

       We will start to gather potential teachers for your school and contact you soon to confirm your teacher.