Chi phí Minh bạch
Không có phí ẩn

Giáo viên được đào tạo tiêu chuẩn TEFL, được cung cấp Giáo trình & tài liệu tiếng Anh đầy đủ,
và được MEF hỗ trợ lâu dài cho Giáo viên tiếng Anh nước ngoài

Đăng bài miễn phí và chỉ thanh toán khi bạn tuyển dụng (Gói 1)
Hoặc thanh toán khi giáo viên đến (Yêu cầu một khoản đặt cọc cho các Gói 2, 3 và 4)

Tiền tệ (chỉ để so sánh)

 • Trả mỗi tháng

Gói 1

Tuyển dụng trực tiếp

Đăng ký miễn phí, Miễn phí đăng bài, Phí chỉ là 3% của lương hàng năm nếu bạn tuyển dụng một giáo viên

Hệ thống MEF là cách tốt nhất để tìm giáo viên tiếng Anh nước ngoài xuất sắc, miễn phí đăng bài tuyển dụng, thanh toán chỉ khi bạn tuyển dụng.

Xem biểu đồ so sánh bên dưới

Gói 2

Giáo viên

₫ 34,746,000 (Initial Fee)

₫ 4,999,000 /Tháng

Đối với các trường cần giáo viên tiếng Anh người nước ngoài nhưng không cần đầy đủ tài liệu và nguồn lực của MEF.

Xem biểu đồ so sánh bên dưới

Hot Nhất

Gói 3

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Cơ bản

₫ 34,746,000 (Initial Fee)

₫ 9,999,000 /Tháng

Giáo viên MEF cùng với các tài liệu giảng dạy cơ bản và hỗ trợ đầy đủ.

Xem biểu đồ so sánh bên dưới

Gói 4

Giáo viên + Tài liệu Giảng dạy Trọn gói

₫ 34,746,000 (Initial Fee)

₫ 12,999,000 /Tháng

Trọn gói.

Giáo viên MEF + Trọn gói Giáo trình tiếng Anh MEF

Xem biểu đồ so sánh bên dưới

 • Trả mỗi tháng

Package 1

Direct Hiring

Free Registration, Free to Post, The fee is only 3% of the annual salary if you hire a teacher

The MEF system is the best way to find an excellent foreigner English teacher, free to post your job, make payment only if you hire.
See comparison chart below

Package 2

Teacher

$1,500 (Initial Fee)

$399 /m

For schools that need a foreign English teacher but do not need the full MEF materials and resources.
See comparison chart below
Popular

Package 3

Teacher + MEF Basic Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$799 /m

MEF Teacher together with the basic teaching materials and full support.
See comparison chart below

Package 4

Teacher + MEF Full Teaching Materials

$1,500 (Initial Fee)

$949 /m

The Full Package.

MEF Teacher + the Full MEF English Curriculum package.
See comparison chart below

So sánh các Gói

 • Đã bao gồm trong Phí ₫ 34,746,000 ban đầu (A đến E)
 • A) Từ khoản thanh toán ₫ 34,746,000, MEF trả tới ₫ 20,000,000 cho giáo viên để trang trải chi phí chuyến bay của họ.
 • B) Đào tạo tại chỗ cho giáo viên nước ngoài (MEF sẽ tiến hành đào tạo giới thiệu trong 2-3 ngày)
 • C) Sắp xếp cho giáo viên nước ngoài tham gia khóa đào tạo giáo viên quốc tế TEFL nhóm cơ sở và lấy chứng chỉ
 • Tuyển dụng Giáo viên
 • Phỏng vấn Giáo viên
 • Kiểm tra Tài liệu Tham khảo
 • Kiểm tra Hồ sơ Hình sự
 • Kiểm tra Trình độ Học vấn
 • Kiểm tra Báo cáo Sức khỏe
 • Video Giới thiệu về Giáo viên và Đề cương Hồ sơ
 • Đào tạo TEFL trực tuyến
 • Chấm điểm Bài tập Cuối khóa TEFL
 • Chứng chỉ TEFL
 • Hỗ trợ Xử lý Hợp đồng
 • Hỗ trợ Xin Thị thực
 • Chương trình Thưởng Khuyến khích dành cho Giáo viên của MEF (Mỗi tháng MEF cung cấp cho giáo viên tới ₫ 10,000,000 để phát triển khóa học, giúp đỡ lẫn nhau giữa các giáo viên nước ngoài, hỗ trợ đào tạo, v.v. cho các dự án của MEF.)
 • Nguồn giảng dạy trực quan MEF
 • Hỗ trợ Truyền thông Xã hội MEF
 • Liên tục Hỗ trợ Liên lạc
 • Áo phông MEF
 • Mũ MEF
 • Sách giáo khoa MEF Bao gồm MEF S.T.E.A.M. Chương trình giảng dạy (tối đa 15 sách giáo khoa/học kỳ/giáo viên trị giá ₫ 7,000,000)
 • Chủ đề hàng tuần
 • Bản tin hàng tháng
 • Flashcard & Bảng chữ cái/Thẻ phát âm MEF
 • Thẻ hội thoại MEF
 • Trò chơi/Trò bài MEF
 • Áp phích Đánh giá MEF Hàng tháng
 • CD1 MEF Bản gốc
 • CD2 MEF Bản gốc
 • CD3 MEF Bản gốc
 • Sách Kể chuyện MEF Hàng tháng
 • Bao gồm cả Buổi Biểu diễn Hàng năm tại Nhà hát MEF
 • Câu chuyện Hoạt hình MEF Hàng tháng
 • Học Tương tác bằng Bảng Thông minh MEF
 • Bài tập về nhà MEF Trực tuyến Hàng ngày
 • Hình dán
 • Tuyển dụng trực tiếp

  • Gói 1
 • Giáo viên

  • Gói 2
 • Giáo viên
  + Cơ bản

  • Gói 3
 • Giáo viên
  + Trọn gói

  • Gói 4

Gói 1

Tuyển dụng trực tiếp

Gói 2

Giáo viên

Gói 3

Giáo viên + Tài liệu
Giảng dạy Cơ bản

Gói 4

Giáo viên + Tài liệu
Giảng dạy Trọn gói